Den 20. desember 2011 mottok vi informasjon fra Strandparken Sør AS om at selskapet har kjøpt vår leietomt, Gnr 19, bnr 2, feste nr 1. Opplysningene som ble gitt var at kjøpet ble gjennomført den 12. januar 2011.

Vi har med dette fått en ny grunneier til vår leietomt, og må forholde oss til det. Leiebetingelsene er ikke endret, så leieforholdet vil fortsette som før.

Til orientering, har styret i båtforeningen flere ganger vært i kontakt med tidligere eier Grethe Ludviksen om å få kjøpe tomta vi leier, men dette har ikke ført frem. Vi kjenner ikke kjøpesummen som ny eier har betalt, men antakelig ville ikke båtforeningen kunne konkurere med dette selskapet.

Vi beklager at vi ikke fikk anledning til å kjøpe, men forholder oss til ny eier som vi forholdt oss til den tidligere eier.

Med hilsen,

Styret