Årsberetning for Steinsneshavn Båtforening 2011

 

Styret/tillitsvalgte har i år hatt følgende sammensetning:

Formann:               Knut Bredesen       

Nestformann:          Alf O.Johansen       

Sekretær:               Bjørn Olsen             

Kasserer:                Yngve Stålstrøm    

Styremedlem:          Mangne Kjønnøy   

 

Varamenn:               Arild Angell             

                             Marianne Haug      

                             Tone Steen Gran   

                      

Revisor:                     Dagfinn Pedersen  

                                Trygve Aasland       

 

Valg komité:                 Thordis Karlsen      

                                  Gunnar Hansen      

                                   Nils Bakken 

Arrangement

Komité:                         Gunnar Hansen      

                                   Thordis Karlsen

                                   Nils Bakken 

 

Hus/Byggekomite:           Knut Bredesen

                                   Arild Angel

                                   Egil Bexrud

                                   Hans Ekdal

                                   Henning Ø. Johansen

 

Havnesjef i denne sesongen har vært: Per Clausen med assistent Jens Evensen.

 

 

 

Møter:

I løpet av året har det vært avholdt 3 styremøter, og ellers har styret hatt en løpende dialog gjennom året. Årlige utsendelsen av giroer og informasjon til medlemmer og sommerplass innehavere er som vanlig gjennomført. I tillegg har vi den 11. april hatt møte med Strandparken Sør i Horten Bryggeris lokaler der vi ble informert om at de hadde kjøpt leietomta. Etter dette møtet sjekket vi med Norges Kartverk om dette kjøpet var tinglyst, men fikk der et benektende svar. Vi har derfor ikke gått ut med disse opplysningene før i den senere tid. Den 26. april var vi med Broen fra Strandparken Sør AS på grensebefaring vedr. vår leietomt. Broen viste oss de grensemerkene som er satt opp, og forklarte ellers om planene de hadde for eventuell utbygging og bearbeiding av tomtegrunnen til byggeformål. Noen informasjon utover det ble ikke gitt.

Medlemsforhold / Båtplasser:

Vi har i dag totalt 113 medlemmer, av disse er 80 aktive. Det er p.t. utleid 48 sommerplasser.

Av våre medlemmer har dessverre Knut Fredriksen gått bort.

Diverse:

Vi opplevde også i 2011 en kald vinter med vedvarende is i havna I motsetning til foregående år, ble flyterne tatt opp i god tid før isen fikk grepet om dem, og vi unngikk dermed skader på bryggene slik vi hadde i fjor. De båtene som lå ute var påpasselige med å se til at flyterne ikke frøs fast, slik at ingen skader oppsto.

Sommeren var vel ikke all verden med tanke på oss båtfolk, men noen fine dager kunne man nyte også denne sesongen.

Ellers fikk vi en trist melding på vår nettside fra Thomas Solberg den 22. august om at det var begått tyveri av bensinkanne fra båten hans. Han forteller at rommet med kanne ikke var låst, men lukket med hempe. Det er ikke moro å høre om slikt i havna vår, men det finnes alltid mennesker som ikke skiller på mitt og ditt. En oppfordring til alle må være å ha lås på alle rom i båten, da er det i alle fall litt vanskeligere å komme til for folk med uærlige hensikter.

Det er også i 2011 gjennomført vår dugnad med meget godt fremmøte. Dugnadsgjenger har også vært i aktivitet med å ta opp flyterne før vinteren. Dette er som regel en sur og kald jobb, men med godt humør går jobben veldig greit.

Huset:

Det nye huset vårt er satt opp og på det nærmeste ferdigstilt i løpet av året. Det har vært lagt ned noen dugnadstimer med å sette det inn med visir ute, og panellakk på vegger og tak innvendig. Vi takker alle som har bidratt til dette. Ellers er har det vært en jobb med flislegging, flytting av ting og tang fra den gamle brakke og over i den nye, etc. Vi må ellers si at uten en gedigen innsats fra Jens Evensen, som har stått for all elektrisk installasjon, og jobbet sent og tidlig, og parhestene Alf Johansen og Knut Bredesen hadde vi ikke kommet så langt som i dag. De har gjort en flott jobb!!

Det gjenstår ennå en del arbeid på huset, samt anskaffelser av nødvendige møbler og inventar. Vi satser på at alle vil stille opp til en dugnadstørn når dette blir aktuelt, slik at det nye huset kan fremstå tipp topp til båtsesongen denne sommeren.

Data:

Foreningen har i løpet av året etablert seg på internett med ny hjemmeside. Det er også etablert muligheter til kontakt med medlemmene via e-post til de som har installert dette. Etableringen er gjort mulig med Cato Berg som hovedansvarlig og oppretter av hjemmesiden. Vi har nylig tatt ut en statistikk på bruken av siden vår, og funnet at besøket var aller hyppigst rett etter at tjenesten ble opprettet, men har dalt betraktelig etter dette. Som eksempel kan det nevnes at i mars 2011 var det 4429 forespørsler på siden, mens det for april kun var 486. dårligste måned var november med kun 31 forespørsler. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle som har muligheten til å bruke siden vår aktivt til å formidle synspunkter på og opplevelser i havna vår. Det er mange muligheter til formidling, for eksempel å fortelle oss om den store fangsten eller legge inn bilder fra båtlivet ellers. Vi ser fram til en mye større aktivitet i tiden som kommer!

Vi legger også i år ut lister der medlemmene kan skrive ned sin e-post adresser. Mange er registrert, men jeg har en mistanke om at jeg ikke har fått skrevet inn riktige adresser på noen av dere. Alle adressene var ikke skrevet ned like tydelige, så jeg oppfordrer at alle skriver klart og tydelig denne gangen.

 

Vedtekter:

Ved forrige årsmøte ble det vedtatt å sette ned et utvalg til å se på eventuelle endringer i våre vedtekter. Rune Johnsrud og Bjørn Olsen har arbeidet med dette. I forbindelse med valg av medlemmer til dette utvalget, ble Stein Gunnar Nilsen ved en beklagelig feiltakelse ikke med på dette arbeidet sammen med de ovennevnte. Hva misforståelsen skyldes vet vi ikke, men Stein Gunnar ble kontaktet straks dette kom for en dag, og ble presentert for de forslagsendringene som er foreslått. Styret vil igjen beklage dette overfor både Stein Gunnar og årsmøtet.

Forslag til vedtektsendringer vil bli presentert for årsmøtet.

Vi ser nå fram til å kunne fullføre arbeidet med den nye vaktbua, og håper at flest mulig vil benytte seg av denne som et samlingspunkt for alle våre medlemmer.

Styret vil takke alle medlemmer for godt samarbeid i året som er bak oss, og ønsker alle sammen en riktig fin og solrik båtsommer. 

 

For Styret i Steinsneshavn Båtforening

 

Bjørn Olsen

Sekretær