Betalingsfristen for båtplass/medlemsavgift for 2012 sesongen er for lengst gått ut (20.04.2012).

Vi oppfordrer alle som ikke har betalt om å gjøre dette omgående!!

Ved utelatt betaling, vil båtplassen ikke lenger være disponibel. Foreningen vil da disponere plassen for utleie til andre interesserte.

Med hilsen,  STYRET